Ако маската е повредена или замърсена, тя трябва да бъде сменена възможно най-скоро.

Ако не е замърсен, просто да играе защитна роля на обикновени обществени места, а не на медицински места:

Медицински маски за еднократна употреба: „Отстранете контакт с лицето, носа и носа = още веднъж“, изхвърлете след употреба;

Медицински хирургически маски: Сменяйте на всеки 2 до 4 часа. Ако вътрешността на маската е мокра или замърсена, тя трябва да бъде сменена възможно най-скоро;

KN95 / Медицинска защитна маска: Обикновено, когато маската е повредена, замърсена или респираторното съпротивление очевидно се увеличи, трябва да се смени нова маска. Ако щипката за нос е повредена, лентата за глава се разхлаби, маската се деформира / мирише и т.н., трябва да се смени навреме


Време за публикуване: 13 юли -2020